Halpern, Joel Martin (photographer)

Man sits near pool near Rashtrapati Bhavan, 1956