Uji, Shigeki

Fax from Shigeki Uji to Mark H. McCormack, January 29, 1982