Uji, Shigeki

Fax from Shigeki Uji to Maura Schwartz, March 8, 1983