Uji, Shigeki

Fax from Shigeki Uji to Mark H. McCormack, March 13, 1989