Student family histories: Middleton, James (Wheaton, Gillian, Charles), 1960