Student family histories: Thomas, Edith Dalton, 1960