Uji, Shigeki

Fax from Shigeki Uji to Mark H. McCormack, April 25, 1985